ja obligāti procentuāli lietderības koeficients uz nulli-mūžīgais dzinējs nav iespējams

GB