nekādi nebūs vakari ne rīti

nekādi nevājš pretvējš pūš

nekādai ne domai tu piesien spītu

vienalga kā pretmeti ir

apsolītais

bet tevis nodzīvotais

mūžs                               

-GB

2001.novembris,edited