Kur personas

Mutuļo liekvārdībĀ

PIELABO mūrus

Sametina režģus

Tur

Esi sev svešinieks

Klīstošais bez buras

Tu turies

Pretēji pasaulei

Ar Visvareno līdzsvarā

Un Garā

05-06-2010

Londona

JW