janvāris 14 2022

FB_15

Gada nogalē 2.jautājumi pašam sev:1.tiek runāts par slepenām lielvarām,kas regulē,kā mums būs dzīvot,jautāju, kā Tas Kungs pacieš šos kumēdiņus, ka kāds cits rīkojas ar mūsu dzīvēm pēc patikśanas,jebšu Viņš sagaidīs, kad visi antikristi saradisies vienkopus, un tad viņus ar vienu acu skatienu noslaucïs?2.Ja kristietim ir apsolīta Mūźīgā Dzīvība ticībā Kristū,tad kāpēc viens otrs no tagad notiekošā ātri vien skrien pēc kãrtējäs vitamīnu dozas, jo baidās nomirt, jebšu Tas Kungs tajā pasãkumā ir iekodějis-sargi pats sevi, un Dievs tevi sargās?Peace

30-12-21-12:13


Posted 14. janvāris, 2022 by vecais in category "FB

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.