laiks bravurīgs kā bezzobaina ziema

un nopūtas

manus nodomus

liktenim nodod

noteikti-mans laiks reiz

nopietni beigsies

1999