Būtībā neviens
Neizvirza mērķus
Būt tālu garām
Ceļam uz priekšu
Tu iesi mēs iesim
Mīlestību
Nenoliegsim
17-09-2017,Theale