decembris 2 2020

**<>blogs<>**

historical_writing_systems-1

Simboliskās komunikācijas sistēmas atšķiras no rakstīšanas sistēmām. Izmantojot rakstīšanas sistēmas, parasti ir jāsaprot kaut kas no saistītās runātās valodas, lai saprastu tekstu. Tomēr rakstīšanas sistēmu attīstība un to daļēja tradicionālās mutiskās saziņas sistēmu aizstāšana ir bijusi sporādiska, nevienmērīga un lēna. Kad rakstīšanas sistēmas ir izveidotas, tās kopumā mainās lēnāk nekā to runātās un bieži saglabā iezīmes un izteicienus, kas runātajā valodā vairs nepastāv.


Seko man: