kuļķenē ķilava alka pēc gaisa

es nesos skrēju

bet nepaspēju

kad izdzisa ķilavas dzīvība

es palaidu to brīvībā

(wtFish?)

-GB