pēc haosa miers

ir naivi sagaidāms telpās

kur vientuļie

vairās no savām elpām

kur varenie sasodīti

nepareizi

ļauj piedzimt sapņiem

greiziem

kur es

pa tumsu maldos

un mirstu maldos…

-GB

17.12.2004