Komandējums uz priekšu
Tālēm netveramām
Ne pusjūdzi tuvāk būtībai
Mirkļus kas atstāj
Attālināti neskartus
Emocijām

15-09-2017,Theale