zem saules sameklē sev vietu

bez dzimtām mājām nepaliec

ja vēlāk kaut kur projām ietu

vai ceļā nāvi nesatiec

-GB

1998.