Nāra nekāp  vulgāri krastos

ar skaistumu es nesaprastos

GB

2000.edited