man nepieder mūžības eliksīrs

viss pārējais ir dvēseliski tīrs

-GB

2000.augusts edited