savu smeldzi

pie traki brāzmojoša okeāna

es vējiem izkliedzu

un ļaujos izdzīvot

bez plāna

-GB

2000.,edited