par vientuļajiem neizteiktiem vārdiem

par sirdīm kuras mīlot kūst

es nezinu cik ļoti nesaprastiem

no pasaules šīs jāpazūd

GB

2004.1.augusts,edited