tu-manu nelāgo sapņu

laimīgās beigas 

(publ. 15-09-2000)