diena kas diena

nakts kas nakts

tikai tu mainies

un mainos es pats

arī laimē un naudā

mēs negribam atkārtoties