mūsu debesīs mūsu saule

nekritīs atmosfērām cauri

un vēl mums pieder zemeslode

un vēl daži glāsti noder

GB