pāri savu domu

krastiem

uz horizontiem

neatrastiem

lidoju es vēja

dzīts-

sev pašam

nepazīts

-GB