aiziet frakās jaunekļi

ar frizūrām – lieli vīri

un striktu akuzatīvu

uz lūpām

pāri pasaulei

uz debesu slūžām,

Antiņš pēc saules cer

viņam kabatā

pagātnes

sociālais rublis

un vīzu režīms

starp sirdi un prātu

-GB