pietiek teikšu liet

ūdeni

uz neesošām liesmām-

nekad tu nebūsi

kur biju

kad mani apciemoja

tūkstoškārt

Vientulības velns

ne melns

bet sirdi

izmisumā

dzenošs

-GB