cita proza ©

varavīksne tālredzīgās krāsās mudina nokaut dvēseli