kad būšu nepieciešams

kā matrozis uz klāja svilp

31 augusts 2004,edit