stūrmanis stūrē stūri

baigais papagailis būrī

baigi badīgie bērneļi

ielās iet bičot sīceni

maniakam cirvis pie rokas

ko trīci

sēņotājas ņem platos grozus

un aiziet uz platajiem vakariem

ar baušļiem maisā

no gaisa

nāk Mozus

2000