Vai reibumā, vai agri rītos, kad tikai rasa un kāda vientuļa putna balss modina manī saprašanu ,kur esmu, vai galējā zemespunktā un izmisumā, nepieskaitāms un neieredzēts, kaut kur pieskaitīts un redzēts, es vienkārši eju vai mani dzen visstiprākā dziņa, kas mudina atgriezties dzimtajā zemē un justies piederīgam šai vietai uz pasaules plača…. Dzimtene

05.11.2008