Uz galvas kas satelītiem

Var vārna vai jebkurš cits

Uzlikt mīksto

Un atbrīvot mani

No kantainas gleznas

Kas TV

Un iemācīt lidot

Orbītās kas

ne rāmjos

no rītiem

04.11.2008